Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Έκθεση Τμήματος Αγιογραφίας - 2010 Θεσσαλονίκη
Το Ιούνιο του 2010, έλαβε χώρα η Έκθεση Αγιογραφίας του Τμήματος που δίδαξε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: